سبد خرید خالي مي باشد
041-33290205-7 | 041-43251508-9 | info@apnp.gov.ir

احداث پست 230 کیلووات کارخانه

احداث خط 230 کیلووات هریس سراب

تامین برق کارخانه اصلی

برق معادن