امروز: پنجشنبه ، 02 اسفند 1397

فيلتر محصولات

مهندس جلیل زاده بعنوان سرپرست طرح تولید آلومینا منصوب شد پرینت پست الکترونیکی

 

مهندس احمد جلیل زاده ، به عنوان سرپرست مجری طرح تواید آلومینااز نفلین سینیت سراب و همچنین مدیر مرکز پایلوت آذرشهرمنصوب شد.

به گزارش روابط عمومی طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب، طی حکمی از سوی معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران، مهندس جلیل زاده، به عنوان مجری جدید طرح ملی تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب منصوب شد.
بنابراین گزارش وی از تاریخ 96/10/17 بصورت رسمی وبا حکم دکتر کرباسیان، معاون وزیر و رئیس سازمان ایمیدرو، به عنوان مجری طرح ملی تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب و همچنین مدیر مرکز پایلوت آذرشهر، مسئولیت خود را آغاز نمود.