امروز: پنجشنبه ، 02 اسفند 1397

فيلتر محصولات

معرفی وکلیات طرح تولید آلومینا ازنفلین سینیت سراب پرینت پست الکترونیکی
1 نام طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت
2 اهداف تولید آلومینا از نفلین سینیت ومحصولات جانبی وسیمان
3 اجرای طرح بصورت EPCF
4 دستگاه اجرایی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
5 مشاور مادر مشارکت مهندسین مشاور آسه صنعت - کاوشگران
6 پیمانکار اصلی در دست مناقصه
7 مدت زمان اجرا 30 ماه
8 نام محصول و ظرفیت تولید پودرآلومینا
کربنات پتاسیم
کربنات سدیم
سولفات پتاسیم
سیمان
200/000 تن در سال
116/600 تن در سال
35/800 تن در سال
2/800 تن در سال
3/500/000 تن درسال
9 محل اجرا استان آذربایجان شرقی در مجاورت روستای بهرمان (20 کیلومتری سراب)
10 مساحت زمین 560 هکتار
11 میزان سرمایه گذاری ارزی : اطلاعات بروز خواهد شد
ریالی :  اطلاعات بروز خواهد شد
12 میزان اشتغال مستقیم : 2500  نفر
غیر مستقیم :  10/000  نفر
13 پیشرفت فیزیکی طرح در فاز اول شامل:
(زیرساختها ، زیربناها و پروژه EPC)
برنامه ریزی شده :  اطلاعات بروز خواهد شد
پیشرفت واقعی : اطلاعات بروز خواهد شد