امروز: پنجشنبه ، 02 اسفند 1397

فيلتر محصولات

پودر بوهمایت پرینت پست الکترونیکی

 

 

خصوصيات شيمي ، فيزيكي بوهمیت

ALOOH.H2O

سطح ویژه

270 min

حجم منافذ

0.65 min

میانگین قطر منافذ

8_12

دانسیته حجمی غیرمتراکم

0.35_0.4

دانسیته حجمی بسته بندی شده

0.55 min

توزیع دانه بندی

<38µm

<53µm

<90µm

39% min

74% min

90% min

امکان تولید دارد

امکان فروش دارد

در دست تحقیق است

بله


بله


بله

 

نحوه خرید