امروز: پنجشنبه ، 02 اسفند 1397

فيلتر محصولات

اهداف و استراتژي كلان سرمايه گذاري پرینت پست الکترونیکی
با احداث مجتمع توليد آلومينا از نفلين سينيت اهداف ذيل محقق خواهد گرديد:

توليد پودر آلومينا در كشور از منابع بسيار عظيم رزگاه.

تضمين امكان توليد شمش آلومينيوم در كشور بدون نياز به بوكسيت وارداتي.

رفع وابستگي به خارج در خصوص مهمترين ماده اوليه صنعت آلومينيوم.

بومي شدن فرايند و در اختيار گرفتن دانش فني جهت احداث واحدهاي مشابه.

ايجاد زمينه اشتغال مستقیم براي بيش از 2500 نفر در منطقه سراب.

ایجاد اشتغال غیر مستقیم برای بیش از 10000 نفر در منطقه سراب .

تولید محصولات جانبی نظیر کربناتهای سدیم و پتاسیم به منظور تامین مواد اولیه صنایع مختلف.

تبدیل منطقه به قطب تولید سیمان در کشور با تولید 10 میلیون تن سیمان .

امکان ایجاد مجتمع های تولید آلومینیوم و صنایع پایین دستی آلومینیوم در سالهای آتی .

ایجاد تحول عظیم اقتصادی و صنعتی در منطقه (به طوری که از نفلین سینیت به عنوان نفت آذربایجان یاد مي شود ).