امروز: پنجشنبه ، 02 اسفند 1397

فيلتر محصولات

اهم فعالیت‌های انجام شده در سایت سراب پرینت پست الکترونیکی
1. تحویل زمین کارخانه به پیمانکار (89/02/03)
2. تشکیل جلسه (Kick off meeting 89/02/15)
3. تشکیل جلسات مستمر در سطوح مختلف فنی ، مهندسی، کارشناسی و مدیریتی با حضور کارفرما، مشاور و پیمانکار
4. بررسی جامع شرکتهای طراحی مهندسی داخلی و خارجی و پیگیری مکاتبات ، راستی آزمایی ، بازدید از پروژه های انجام شده شرکتهای معرفی شده از سوی پیمانکار برای کارهای طراحی پایه و تفصیلی( سیمان تهران ،شمال ، صوفیان)
5. معرفی شرکت CMP AG بعنوان طراح خارجی کارخانه (در تاریخ 89/02/28)
6. تکمیل مباحث مربوط به آزمایشگاهها و پایلوت شرکت CMP، نوع آزمایشات و نهایی نمودن قرارداد فیمابین و ارسال به آلمان جهت امضاء توسط پیمانکار
7. اتمام نقشه برداری و تهیه نقشه توپوگرافی محل احداث کارخانه واخذ تائیدیه برای نقشه ها از سازمان نقشه برداری
8. تدوین رویه هماهنگی، سیستم کدینگ و نهایی کردن آنها در این مرحله از کار طبق آخرین استانداردها
9. تهیه طرح کلی عملیات ژئوتکنیک کارخانه (مورخ 89/02/26)
10. تحویل معادن نفلین رزگاه و آهک ارشتناب به پیمانکار
11. ایجاد راههای دسترسی داخلی معدن ارشتناب
12. تکمیل حفاری های ژئوتکنیک در سایت کارخانه
13. انجام آزمایشات ژئوسایزمیک و ژئوالکتریک در سایت
14. تدوین نقشه های تجهیز کارگاه و تائید آن
15. تجهیز کارگاه توسط كنسرسيوم G.T.S.
16. عملیات حفاری گمانه ها در هر دو معدن و تکمیل جاده ها و آماده سازی محل های حفاری
17. تهیه نمونه تکنولوژیکی از معادن رزگاه و ارشتناب و ارسال به شرکت CMP در آلمان به میزان 90 تن
18. آنالیز شیمیایی نمونه ها و تهیه نمونه برای تست های ژئوتکنیک
19. انجام تست های ژئوتکنیک بر روی نمونه های مغزه های حفاری
20. انجام طراحی تفصیلی معادن
21. تهیه طرح کلی عملیات ژئوتکنیک کارخانه (مورخ 89/02/26)
22. اخذ مجوزهای لازم برای فاینانس (مسدودی ارزی ، شورای اقتصاد ، پیگیری عاملیت بانک )
23. تهیه "مدلسازی کانسار"
25. انتخاب سایر شرکتهای طراح در بخش هاي مختلف سیویل ، معدن ، برق و ابزار دقیق
26. بررسی گزارشهای اصلاح شده ژئوتکنیک توسط كنسرسيوم G.T.S.
27. تدوین نقشه های تجهیز کارگاه و تائید آن
28. تجهیز کارگاه توسط كنسرسيوم G.T.S.
29. عملیات حفاری گمانه ها در هر دو معدن و تکمیل جاده ها و آماده سازی محل های حفاری
30. بررسی متناسب سازی محصول تولیدی از نفلین سینیت طی بازدید از آلومینیوم هرمزال
31. بررسی توانمندیهای دو شرکت LERNA و MATE GROUP در کشور ارمنستان
32. بازدید از برخی تجهیزات کارگاهی شرکت CMP و برخی از شرکتهای همکار آن شرکت
33. انجام پایلوت در کشور آلمان توسط شرکت CMP
34. اکتشافی و نمونه گیری
36. بررسی و اعلام نظر در مورد گزارش مبانی طراحی کارخانه
37. بررسی و اعلام نظر در مورد برآورد نقدینگی مورد نیاز طرح برای خریدهای خارجی
38. تشکیل جلسات تخصصی با حضور مسئول کنترل پروژه مشاور برای تهیه برنامه زمان بندی کلان طرح
اهم فعالیت های انجام شده در سال جاری در سایت سراب
1. پروژه های در دست اجرای ساختمانهای اداری، اقامتگاه های خصوصی وکارشناسان همچنین احداث شبکه معابر و عملیا ت سیویل سایت کارخانه
2. تشکیل جلسات هماهنگی با حضور مدیران کارفرما، مشاور و پیمانکار
3. تشکیل جلسات هفتگی فنی ، مهندسی با حضور کارشناسان کارفرما در محل دفتر فنی در مورد موضوعات مختلف
4. جمع آوری اطلاعات و مدارک لازم جهت تهیه برنامه زمان بندی کلان طرح
5. اتمام عملیات ژئو تکنیک فاز دوم محل احداث کارخانه اصلی
6. انتخاب پیمانکار خاکبرداری از طرف کنسرسیوم وآغاز عملیات خاکبرداری در محل کارخانه اصلی
7. ارسال اطلاعات و نقشه های مربوط به آبروهای محل احداث کارخانه اصلی به پیمانکارEPC
8. بررسي و اعلام نظر در رابطه با مدارک مبانی طراحي بخش سيويل و سازه
9. بررسی و اعلام نظر در مورد نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی معادن
10. بررسي و اعلام نظر در رابطه با نقشه هاي دکاپاژ و تسطيح
11. بررسي و اعلام نظر در خصوص گزارش عمليات حفاري و ترانشه هاي معدن رزگاه و ارشتناب
12. اعلام نظر در رابطه با احداث ساختمان کنترل مرکزي و پست فرعي برق
13. اعلام نظر در رابطه با مطالعات ژئوتکنيک تکميلي
14. آغاز تست تجهیزات و تاسیسات موجود در ساختمانهای اداری و اقامتگاههای کارشناسان توسط شرکت عمران آبادی جهت تحویل موقت به کارفرما
15. اتمام عملیات برق رسانی به ساختمانهای اداری و اقامتگاههای کارشناسان در داخل سایت با سطح ولتاژ اولیه (20 کیلو ولت) وبه طول تقریبا 2 کیلو متر
16. اعلام نظر در رابطه با جدول تفکیک مسئوليت هاي طراحي، تأمين، اجرا و راه اندازي براي پيمانکاران جزء
17. بررسي و اعلام نظر در خصوص گزارش آزمايش هاي نيمه صنعتي توليد سينتر انجام شده توسط شرکت CMP AG در آلمان
18. اعلام نظر در رابطه با بسته خريد تجهيزات و ماشين آلات اصلي کارخانه
19. بررسي وتأييد مدرک معيارهاي طراحي بخش سيويل و سازه
20. بررسي و اعلام نظر در خصوص برنامه زمانبندي طراحي معادن در فازهاي جداگانه
21. بررسي و اعلام نظر در رابطه با مدارک مهندسي پايه بخش خردايش و بخش پيرومتالورژي کارخانه توليد آلومينا
22. بررسي و اعلام نظر در رابطه با گزارش توجيه فني اقتصادي مقايسه روش خشک و تر توليد آلومينا
23. بررسي و اعلام نظر در رابطه با دفترچه محاسبات و نقشه هاي فونداسيون سالن اختلاط خاک
24. اعلام نظر در رابطه با جانمايي محدوده معدني و سنگ شکن هاي معادن
25. تهيه برنامه زمانبندي کلان طرح
26. تأييد شرکت ساختماني فزايند به عنوان پيمانکار مجري فنداسيون سالن هاي اختلاط سنگ آهک و سنگ نفلين سينيت و ساختمان کنترل مرکزي
27. اعلام نظر در خصوص انجام مطالعات تکميلي ژئوتکنيک کارخانه درقسمت سالنهاي همگن سازي، پري هيتر و...
28. ارائه خدمات نظارت کارگاهي در خصوص انجام مطالعات تکميلي ژئوتکنيک سايت کارخانه
29. بررسي و اظهار نظر در خصوص تأمين پيش فرضهاي شرايط عملياتي معادن
30. بررسي و اظهار نظر در خصوص نتايج آناليز شيمي تر و XRF
31. تداوم تست تجهیزات و تاسیسات موجود در ساختمانهای اداری و اقامتگاههای کارشناسان توسط شرکت عمران آبادی جهت تحویل موقت به کارفرما
32. بررسي وتأييد فرم هایQC Plan
33. بررسي و اعلام نظر در خصوص مدارک مهندسی پايه پری هيتر و کوره
34. اعلام نظر در رابطه با جانمایی واحد خردايش و تجهيز معادن
35. بررسي و اعلام نظر در رابطه با گزارشات فاز اول مدل سازی معادن
36. بررسي و اعلام نظر در خصوص نقشه های توپوگرافی و زمين شناسی
37. تشکیل جلسه با حضور نمایندگان کارفرما،مشاور،پیمانکار وشرکت کانی کاوان در مورد تهیه طرح توجيه فنی و اقتصادی مقايسه روشهای خشک و تر توليد آلومينا
38. بررسي و اعلام نظر در خصوص محاسبات سازه ساختمان کنترل مرکزي و Substation
39. اعلام نظر در رابطه با گزارش مقايسه اثرات زيست محيطي روشهاي خشک و تر توليد آلومينا
40. بررسي و تأييد نقشه هاي طراحي فونداسيون سالن هاي اختلاط آهک و نفلين
41. بررسي و اعلام نظر در خصوص مدارک طراحي سازه فلزي سالن اختلاط سنگ آهک و نفلين
42. اعلام نظر در رابطه با اسناد خريد سنگ شکن ها
43. بررسي و تأييد نقشه هاي پي کني و پي سازي ساختمان کنترل مرکزي و پست برق
44. اعلام نظر در رابطه با مدارک مهندسي پایه و تفصيلي بخش پيرومتالورژي
45. بررسي و اعلام نظر در خصوص گزارش اصلاح شده آزمايش هاي نيمه صنعتي توليد سينتر
46. بررسي و اعلام نظر در خصوص نقشه هاي زمين شناسي معادن رزگاه و ارشتناب
47. بررسي و تأييد صلاحيت شرکت ورق کاران و احداث صنعت سهند به عنوان سازنده های سازه فلزي سالن هاي اختلاط
48. ارزيابي تأمين کنندگان تجهيزات خارجي کارخانه توليد آلومينا
49. بررسي و اعلام نظر در خصوص گزارش ژئوتکنيک سايت کارخانه
50. بررسي و اعلام نظر در خصوص نقشه هاي معماري ساختمان کنترل مرکزي و Substation
51. بررسي و اعلام نظر در خصوص گزارش طرح اختلاط بتن
52. بررسي و تأييد نقشه هاي تفصيلي سازه ساختمان CCR
53. اعلام نظر در رابطه با تأمين تجهيزات سيلوي همگن ساز مواد
54. بررسي و اعلام نظر در رابطه با نقشه هاي سازه فلزي سالن هاي اختلاط سنگ آهک و نفلين
55. شروع ساخت، سازه های فلزی سالن اختلاط نفلین سینیت
56. بررسي و اعلام نظر در رابطه با گزارش تستهاي آزمايشگاهي بخش هيدرومتالورژي
57. بررسي و اعلام نظر در رابطه با مدارک مهندسي پايه بخش خردايش و پيرومتالورژي
58. بررسي و اعلام نظر در رابطه با گزارش مدلسازي معادن
59. بررسي و اعلام نظر در خصوص برداشت دبي آب ورودي به چاهکهاي معادن
60. بهره برداری از گاز غیر صنعتی سایت سراب با ظرفیت تامین 200 مترمکعب درهرساعت
61. آغازپروژه عظیم لوله گذاری گاز صنعتی سراب برای تامین گاز کارخانه اصلی