امروز: پنجشنبه ، 02 اسفند 1397

فيلتر محصولات

معدن رزگاه پرینت پست الکترونیکی

ده نفوذي رزگاه در استان آذربايجان شرقي و در 32 كيلومتري شمال غرب شهرستان سراب واقع است .

وسعت منطقه معدني در حدود 20 كيلومترمربع و ميزان ذخيره بر جا و زمين شناسي كانسار بيش از يك ميليارد و دويست ميليون تن است.

براي بهره برداري اوليه در بخش مركزي توده، عمليات اكتشافي متمركز انجام شده و مقدار ذخيره آن بيش از 150 ميليون تن برآورد شده است .

كانسار از دو بخش شرقي و غربي تشكيل يافته كه متوسط ميزان Al2O3 آن حدود 20% مي باشد.

پروانه بهره برداري معدن در خرداد ماه سال 1385 از سازمان صنايع و معادن استان آذربايجان شرقي بنام ايميدرو صادر گرديد.

پروانه بهره برداري معدن نفلين سينيت رزگاه سراب